Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Senzorické skúšky základné (23.06.2020 - 03.07.2020)

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie 

 ponúka možnosť absolvovať

 Senzorické skúšky základné

V termíne  23.06. - 03. 07. 2020

viac info na v časti certifikácia na stránke www.svuba.sk