Objednávky a faktúry

Obdobie 2022

Obdobie Objednávky Faktúry
Január 2022 Objednávky 01/2022 Faktúry 01/2022
Február 2022 Objednávky 02/2022 Faktúry 02/2022
Marec 2022 Objednávky 03/2022 Faktúry 03/2022
Apríl 2022 Objednávky 04/2022 Faktúry 04/2022
Máj 2022 Objednávky 05/2022 Faktúry 05/2022
Jún 2022 Objednávky 06/2022 Faktúry 06/2022
Júl 2022 Objednávky 07/2022 Faktúry 07/2022

 Obdobie