Kontakty - Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

Vedenie organizácie

Titul, Meno, Priezvisko Pracovná pozícia Kontakt
MVDr. A. Šlezárová Riaditeľ VPÚ v Bratislave Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: 02/38108 212
Mobil: 0905 387 954
S. Mihalková Kancelária a sekretariát riaditeľa Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: 02/38108 211
Fax: 02/65427 461

Útvar riadenia kvality

Titul, Meno, Priezvisko Pracovná pozícia Kontakt
Ing. Ľ. Štullerová Manažér kvality Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: 02/38108 219
Mobil: 0905 241 222
Ing. O. Kovárová Metrológ Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: 02/38108 219

Odbor ekonomiky a financií

Titul, Meno, Priezvisko Pracovná pozícia Kontakt
Ing. M. Studenič Účtovník Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: 02/38108 216
Mobil: 0905 387 950
J. Horáková Pokladňa Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: 02/38108 218
Dáša Chrenka Seďová Fakturácia Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: 02/38108 221
Mgr. J. Vinický Personalistika a mzdové účtovníctvo Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: 02/38108 215
Mobil: 0907 426 893

Odbor logistiky a vnútornej správy

Titul, Meno, Priezvisko Pracovná pozícia Kontakt
P. Garžík Vedúci odboru logistiky a vnútornej správy Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: 02/38108 217
Mobil: 0905 352 513
I. Valko Zvozná linka Mobil: 0905 682 497
G. Filo Zvozná linka Mobil: 0905 682 498

Odbor zdravia zvierat

Titul, Meno, Priezvisko Pracovná pozícia Kontakt
MVDr. A. Gajdošová Vedúca odboru Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: 02/38108 230
Mobil: 0905 315 936
MVDr. M. Lorko Vedúci oddelenia patológie, parazitológie a klinickej biochémie Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: 02/38108 224
Mobil: 0915 931 471
MVDr. A. Gajdošová Vedúca oddelenia serológie, virológie a molekulárnej biológie Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: 02/38108 230
Mobil: 0905 315 936

Odbor hygienických disciplín

Titul, Meno, Priezvisko Pracovná pozícia Kontakt
Ing. Y. Vojsová Vedúci odboru Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: 02/38108 260
Mobil: 0917 313 572
MVDr. Ľ. Kazarková Vedúca oddelenia potravinárskej
a špeciálnej mikrobiológie
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: 02/38108 242
Mobil: 0905 387 951
Ing. J. Sládečková Vedúca oddelenia detekcie cudzorodých látok Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: 02/38108 250
Mobil: 0917 494 859
Ing. Y. Vojsová Vedúca oddelenia chémie a toxikológie Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: 02/38108 260
Mobil: 0917 313 572
Ing. J. Budajova Vedúca oddelenia fyzikálno-chemických analýz Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: 02/38108 265, 02/38108 266
Mobil: 0905 875 159
RNDr. J. Ďurčanská Vedúca oddelenia chromatografie Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: 02/38108 255
Mobil: 0905 899 567
Ing. J. Sládečková Vedúca Certifikačného orgán Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: 02/38108 250
Mobil: 0917 494 859
RNDr. Ľ. Puskeiler Vedúci referenčného laboratória environmentálnej rádioaktivity (Nitra) Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: 037/6414 474
Mobil: 0915 083 224
MVDr. S. Zubrická Vedúca národného referenčné laboratórium pre mlieko a mliečne výrobky (Lužianky) Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mobil: 0905 393 419, 0905 387 955