Aktuality / oznamy organizačných zložiek ŠVPÚ

Predaj nevymedzeného hnuteľného majetku (Volkswagen Caddy 1,6 TDi)

ŠVPÚ, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín ako správca majetku štátu predáva podľa § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v z.n.p. prebytočný nevymedzený hnuteľný majetok štátu v jeho správe – osobné motorové vozidlo Volkswagen Caddy 1,6 TDi, rok výroby 2012, zdvihový objem valcov motora 1598 cm3 , druh paliva nafta, farba biela, počet najazdených km 408 996.

Technický stav vozidla je primeraný dobe používania a počtu najazdených kilometrov. Vozidlo sa používalo na služobné účely k preprave vzoriek v chladiacom priestore v rámci SR. Vzhľadom na vek vozidla a počet ubehnutých kilometrov sa vyskytujú na vozidle závady, ktorých odstránenie je ekonomicky nerentabilné vzhľadom na hodnotu vozidla. V čase obhliadky sa na vozidle pri vyššej rýchlosti prehrieva motor. Platnosť emisnej kontroly do 06.02.2026, technickej kontroly do 06.02.2026

Všeobecná hodnota vozidla podľa znaleckého posudku je 4940,00 € (viac info)

 

Záujemca o kúpu doručí cenovú ponuku v zalepenej obálke označenej adresou odosielateľa a  heslom „Motorové vozidlo Volkswagen “ s označením „neotvárať“ do 30.06.2024 11 h, na adresu Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční 02.07.2024 o 13,00 h vo Veterinárnom a potravinovom ústave v Dolnom Kubíne