Aktuality / oznamy organizačných zložiek ŠVPÚ

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu

Stručný opis projektu:

Špecifický cieľ 7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti
Štátny veterinárny a potravinový ústav je organizáciou verejnej správy. Ročne poskytne svoje služby viac ako 20 000 klientom – právnickým a fyzickým osobám. ŠVPÚ v súčasnosti nemá implementované a nasadené riešenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú vyžadované zákonom o kybernetickej bezpečnosti (ďalej len zákon o KyB) a zákonom o ITVS.
Projekt je realizovaný s cieľom zabezpečiť spôsobilosti v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti ŠVPÚ a zabezpečiť súlad so zákonom č. 95/2019 Z. z.a č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „zákon o KB“) v oblasti governance kybernetickej bezpečnosti. ŠVPÚ chce zvýšiť úroveň procesov týkajúcich sa governance kybernetickej bezpečnosti a realizovať aktualizáciu analýzy rizík a dopracovanie bezpečnostnej dokumentácie.
Hlavným výsledkom realizácie projektu bude zavedenie procesov governance IT bezpečnosti a riadenia rizík ŠVPÚ. Vedľajším produktom je komplexná a detailná inventarizácia aktív, vypracovanie aktualizácie pre analýzu rizík, námety na bezpečnostné opatrenia a dosiahnutie čo nevyššieho percenta súladu so zákonmi č.69/2018 Z. z. a č. 95/2019 Z. z.

Realizáciou projektu budú naplnené merateľné ukazovatele:
P0167 Počet informačných systémov VS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezpečnosti v rámci VS: 2 ks
P0193: Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov 1 ks

Miesto realizácie projektu:
Hlavné miesto:

Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín

Ostatné miesta:
Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave, Botanická ulica č. 15, 842 52 Bratislava
Veterinárny ústav vo Zvolene Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolene
Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach, Hlinkova 1, 043 65 Košice
Skúšobné laboratórium Prešov, Bajkalská 28, 080 91 Prešov
Referenčné laboratórium environmentálnej rádioaktivity – pobočka SVPU BA v NR, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Trieda A. Hlinku 2, RI pavilón 949 76 Nitra


Výška poskytnutého NFP max. do výšky: 373 318,10 EUR
Hypertextové odkazy:
http://www.mirri.gov.sk/
http://www.opvai.sk/
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/