Bakteriológia - hydina a vtáky

Hydiny a vtáky

Respiračné nákazy:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Pasteurella multocida pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Mannhemia haemolytica pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Arcanobacterium pyogenes pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Streptococcus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Bordetella avium pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia.
Haemophilus paragallinarum pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Ornitobacterium rhinotracheale pôvodca         baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Escherichia coli pôvodca         baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Aspergillus spp. pôvodca         baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 Nákazy tráviaceho traktu:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Escherichia coli pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Určenie patogenity metódou Micro-array na dôkaz génov virulencie.
Campylobacter spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
nukleová kyselina PCR
Salmonella spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia na úroveň sérovaru. Metóda PFGE na subtypizáciu kmeňov.
Clostridium spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Brachyspira spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých
nukleová kyselina PCR

Systémové infekcie:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Erysipelothrix rhusiopathiae pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia.
Listeria spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia.
Yersinia pseudotuberculosis pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia.
Pasteurella spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Salmonella spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia na úroveň sérovaru. Metóda PFGE na subtypizáciu kmeňov.
Staphylococcus aureus pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Escherichia coli pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia