Bakteriológia - ošípané

Ošípané

Respiračné nákazy:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Pasteurella multocida pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Bordetella bronchiseptica pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
toxín Dermonekrotický toxín - ELISA
Mannhemia haemolytica pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Arcanobacterium pyogenes pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Streptococcus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Actinobacillus pleuropneumoniae pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia (11 sérotypov)
Haemophilus parasuis pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Mycoplasma hyopneumoniae Mycoplasma hyorhinis protilátky ELISA

Nákazy tráviaceho traktu:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Escherichia coli (ETEC, EHEC, EPEC, VTEC) pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Určenie patogenity metódou Micro-array na dôkaz génov virulencie.
Campylobacter spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
nukleová kyselina PCR
Salmonella spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia na úroveň sérovaru. Metóda PFGE na subtypizáciu kmeňov.
Clostridium spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Yersinia pseudotuberculosis pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Fusobacterium necroforum pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Brachyspira hyodysenteriae pôvodca nukleová kyselina PCR
Brachyspira pilosicoli pôvodca nukleová kyselina PCR
Lawsonia intracellularis pôvodca nukleová kyselina PCR

Nákazy močového traktu:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Escherichia coli pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Určenie patogenity metódou Micro-array na dôkaz génov virulencie.
Corynebacterium spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Enterococcus faecalis pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Proteus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Pseudomonas spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Nákazy genitálneho traktu:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Escherichia coli pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Určenie patogenity metódou Micro-array na dôkaz génov virulencie.
Arcanobacterium pyogenes pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Leptospira spp. protilátky MAT
Brucella abortus, Brucella suis protilátky ELISA, RBT, KFT, PA
pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Fagotypizácia na úroveň biovaru.
nukleová kyselina PCR, typizácia
Haemophilus parasuis pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia na úroveň sérovaru.

Nákazy CNS:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Listeria monocytogenes protilátky PA
pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Haemophilus parasuis pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Streptococcus suis pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Salmonella choleraesuis pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
E.coli pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Pohybový aparát:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Actinobacillus suis pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia.
Salmonella spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Acranobacterium pyogenes pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Streptococcus suis, spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Staphylococcus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Haemophilus parasuis pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Erysipelothrix rhusiopathiae pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Fusobacterium necrophorum pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Rany, koža:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Clostridium spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Fusobacterium necrophorum pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Staphylococcus hyicus pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Staphylococcus aureus pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Erysipelothrix rhusiopathiae pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Arcanobacterium pyogenes pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Streptococcus porcinus pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Systémové infekcie:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Erysipelothrix rhusiopathiae pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Haemophilus parasuis pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Mycoplasma hyorhinis pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Salmonella choleraesuis pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Actinobacillus suis pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia