Oddelenie plynovej chromatografie

Činnosť oddelenia plynovej chromatografie

 • stanovenie ftalátov v alkoholických nápojoch a vodách
 • stanovenie pesticídov, PCB, orgánofosforových pesticídov v potravinách a krmivách
 • stanovenie sterolov (fytosterolov a cholesterolu) v potravinách
 • stanovenie triglyceridov (cudzí a mliečny tuk) v čokoládach, mlieku a mliečnych výrobkoch
 • stanovenie prchavých látok a metanolu v alkoholických nápojoch
 • stanovenie akrylamidu v potravinách a vo vode
 • stanovenie furánu v potravinách
 • stanovenie melamínu v potravinách a krmivách
 • stanovenie glyceroltriheptanoatu (GTH) vo vedľajších kafilerických produktoch
 • stanovenie ropných látok v jedlých olejoch
 • stanovenie zloženia mastných kyselín
 • stanovenie nasýtených, mononenasýtených, polynenasýtených a transnenasýtených mastných kyselín
Oddelenie plynovej chromatografie
Oddelenie plynovej chromatografie
Oddelenie plynovej chromatografie
Oddelenie plynovej chromatografie

 

 

 

Kontakt

Oddelenie plynovej chromatografie - vedúci oddelenia
Ing. Miriam Vlčáková PhD., telefón: 043/5837154