Zvozné linky - VPÚ Dolný Kubín

Harmonogram zvozných liniek

kliknutím na deň v týždni Vás presunie na rozpis daného dňa

Pre rýchle hľadanie použite vyhľadávacie pole v pravom hornom rohu - zadajte miesto zvozu

Informácie ku zvozom

  • zvozné miesta sú vybavené chladiacim zariadením určeným pre ten, ktorý typ vzoriek
  • za poriadok a dezinfekciu zodpovedá vodič zvoznej linky
  • uvedený čas pri jednotlivých zvozných miestach je čas odchodu zvoznej linky
  • zvozné miesta sú na Regionálny veterinárnych a potravinových správach, resp. príslušných veterinárnych strediskách, ak nie je uvedené v harmonograme inak
  • zvozné miesta s nepravidelným zvozom (na zavolanie) je potrebné telefonicky sa dohodnúť s vodičom zvoznej linky pred časom odchodu z miesta zvozu.