Oddelenie cudzorodých látok

Oddelenie zabezpečuje laboratórnu činnosť podľa požiadaviek ŠVPS SR a príslušných RVPS Vykonáva analýzy potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, krmív, analýzy vôd v úradných a súkromných vzorkách.

Na oddelení sú Národné referenčné laboratóriá (NRL), ktoré zabezpečujú činnosť nielen v rámci svojej spádovej oblasti, a to: NRL pre kontrolu rezíduí skupiny B3c: chemické prvky v potravinách živočíšneho pôvodu a krmivách, NRL pre kontrolu rezíduí skupiny B3d: mykotoxíny, NRL pre kontrolu skupiny B3a: PCB, ale aj v rámci celoslovenskej pôsobnosti: NRL pre kontrolu rezíduí skupiny A2: tyreostatiká, NRL pre kontrolu rezíduí skupiny B2a: antihelmintiká, NRL pre kontrolu rezíduí skupiny B2b: antikokcidiká, NRL pre kontrolu rezíduí skupiny B2d: sedatíva.

Činnosť a členenie oddelenia

a. laboratórium kvapalinovej chromatografie:

 • stanovenie polyaromatických uhľovodíkov
 • stanovenie cukrov(fruktóza, glukóza, sacharóza, maltóza, laktóza, laktito, manitol, sorbitol, xylitol)
 • stanovenie antioxidantov
 • stanovenie mykotoxínov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a krmivách
 • aflatoxín B1, B2, G1, G2, M1
 • ochratoxín A
 • deoxynivalenol
 • zearalenon
 • stanovenie sumy fumonizínov
 • T-2, HT-2 toxín
 • patulín
 • nivalenol
 • stanovenie konzervačných látok (kyselina sorbová, kyselina benzoová, parabény)
 • stanovenie syntetických farbív
 • stanovenie kofeínu
 • stanovenie chinínu
 • stanovenie syntetických sladidiel (sacharin, acesulfam K, aspartam, kyselina cyklámová, neohesperidín)
 • stanovenie syntetických farbív
 • stanovenie histamínu
 • stanovenie sulfónamidov
 • stanovenie antihelmintík (benzimidazoly: fenbendazol, levamizol, oxfendazol, albendazol, tiabendazol, triclabendazol, mebendazol, rafoxanid, avermektíny: eprinomektin, abamektin, moxidektín, doramektín, ivermektín, emamektín)
 • stanovenie kokcidiostatík (monenzín, salinomycín, maduramicín, semduramicín, lasalocid, narazín, dekochinát, diklazuril, robenidín, nikarbazín, halofuginón, toltrazuril)
 • stanovenie sedatív (xylazín, carazolol, azaperon, acepromazín, propionylpromazín)

b. laboratórium plynovej chromatografie:

 • stanovenie kongenerov polychlorovaných bifenylov
 • stanovenie rezíduí chlorovaných uhľovodíkov
 • stanovenie rezíduí organofosfátov
 • stanovenie metanolu v liehovinách
 • stanovenie prchavých látok( aldehydy, estery, suma vyšších alkoholov) v liehovinách
 • stanovenie mastných kyselín (mononenasýtené mastné kyseliny: palmito-olejová, eruková, olejová, nasýtené mastné kyseliny: palmitová, stearová, polynenasýtené mastné kyseliny: linolová, linolénová, suma nasýtených mastných kyselín)
 • stanovenie metylortute
 • stanovenie tyreostatík

c. laboratórium stanovenia chemických prvkov:

 • stanovenie chemických prvkov metódou ICP-MS
 • stanovenie ortuti AMA-254

d. iné:

 • stanovenie chloramfenikolu metódou ELISA
 • stanovenie alergénu- glutén - metódou ELISA
 • stanovenie dusičnanov a dusitanov vo vodách

Kontakt

Oddelenie cudzorodých látok
RNDr. Kvetoslava Kutschyová
Telefón: 055/63 392 93
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.