Parazitológia

Laboratórium parazitológie vykonáva laboratórnu diagnostiku parazitárnych nákaz hospodárskych, domácich a voľne žijúcich zvierat v rámci riešenia zdravotných problémov a monitoringu zdravotného stavu v rámci národných programov a pri presunoch.

Používané laboratórne metódy sú zavedené a validované v súlade s požiadavkami Európskej komisie (DG SANCO) a Medzinárodného úradu pre nákazy (OIE) a sú aktualizované podľa najnovších vedeckých poznatkov.

Prehľad vyšetrení

  • Diagnostika ekto a endoparazitov a ich vývojových štádií
  • Taxonomické určenie parazitov
  • Parazitologická pitva zvierat