Zvozné linky - VPÚ Bratislava - pondelok

Zvozná linka - 0905 682 498

MIESTO TEL. POŽIADANIE ADRESA ČAS
Veterinári Šamorín na tel. požiadanie do 10:00 Pomlejská cesta 16 11:30
RVPS Dunajská Streda   Malotejedská 24 12:00
Tauris Dunajská Streda na tel. požiadanie do 11:30 Povodská 14 12:00
RVPS Galanta   Hodská 19 12:45
RVPS Trnava   Zavarská 11 13:30
RVPS Senica   Čáčovská 1 14:00
RVPS SC - Malacky   Pezinská 9 14:45

Zvozné linky - VPÚ Bratislava

Harmonogram zvozných liniek

kliknutím na deň v týždni Vás presunie na rozpis daného dňa

Pre rýchle hľadanie použite vyhľadávacie pole v pravom hornom rohu - zadajte miesto zvozu

Informácie ku zvozom

  • Žiadame Vás, aby ste vzorky na odvoz nachystali najneskôr do času uvedeného v tabuľke.
  • Pri telefonickom nahlasovaní dodržujte čas nahlásenia.
  • VPÚ Bratislava si vyhradzuje právo zmeny trasy, vynechania zvozného miesta, prípadne zrušenia zvoznej linky z dôvodu nepriaznivej poveternostnej alebo dopravnej situácie bez predchádzajúceho upozornenia.
  • Vzorky určené na prevoz na zvozné miesto iného VPÚ výrazne označte.
  • Pri zasielaní pošty vodič zvoznej linky nemá oprávnenie preberať doporučenú poštu.

Informácia o zvozných linkách počas prázdnin

Zvoz vzoriek zo zvozných miest počas prázdnin, t.j. od 1.7.2015 do 31.8.2015 vrátane, bude prebiehať podľa nezmeneného harmonogramu s tým, že potrebu zvozu zo VŠETKÝCH zvozných miest je nutné telefonicky nahlásiť deň vopred (NAJNESKÔR do 8:00 v deň zvozu) na telefónne čísla uvedené pri zvozných linkách (+421 905 682 497, +421 905 682 498).

Zvozné linky - VPÚ Bratislava - streda

Zvozná linka č. 1 - 0905 682 498

MIESTO TEL. POŽIADANIE ADRESA ČAS
RVPS TT - Šulekovo na tel. požiadanie do 7:30 Osloboditeľov 1  8:00
HyZa Topoľčany na tel. požiadanie do 8:15 Odbojárov 37 8:30
RVPS Topoľčany   Adámiho 33  8:40
RVPS TN - Bánovce n. Beb. na tel. požiadanie do 8:30  Ku splavu 8 9:30
MVL Agro Veľ. Držkovce na tel. požiadanie do 8:30  Horné Držkovce 107  9:30
RVPS Trenčín   Súdna 22  10:00
RVPS Nové Mesto n. Váhom   Tajovského 7  11:00
Svaman Myjava na tel. požiadanie do 11:00  Brezovská 18  12:00
RVPS Senica   Čáčovská 1 13:00
Mavet Malacky na tel. požiadanie do 13:00  Štefánikova 36  13:15

Zvozná linka č. 2 - 0905 682 497

MIESTO TEL. POŽIADANIE ADRESA ČAS
Veterinári Šamorín na tel. požiadanie do 9:30  Pomlejská cesta 16  10:30
RVPS Dunajská Streda   Malotejedská 24  11:00
Tauris Dunajská Streda na tel. požiadanie do 10:30  Povodská 14  11:00
RVPS Galanta   Hodská 19  12:00
Zverland Piešťany na tel. požiadanie do 12:15  Radlinského 37  12:45
RVPS Piešťany   Pod párovcami 178  13:00
RVPS Trnava   Zavarská 11  13:30

Zvozné linky - VPÚ Bratislava - utorok

Zvozná linka č. 1 - 0905 682 498

MIESTO TEL. POŽIADANIE ADRESA ČAS
RVPS Komárno   Štúrova 5  9:00
PD Kolárovo na tel. požiadanie do 9:00 za odbočkou smer Imeľ  9:30
RVPS Nové Zámky   Komjatická 65  10:00
RVPS Levice   Štefánikova 24  11:00
RVPS Nitra   Akademická 3  12:00
RLER Nitra   SPU vjazd Botanická  
NRLM Lužianky   Hlohovecká 5  
RVPS Trnava   Zavarská 11  13:30

Zvozná linka č. 2 - 0905 682 497

MIESTO TEL. POŽIADANIE ADRESA ČAS
RVPS Senec   Svätoplukova 50  10:30
RVPS Dunajská Streda   Malotejedská 24  11:00
Tauris Dunajská Streda na tel. požiadanie do 10:30  Povodská 14  11:00
RVPS Šaľa   Školská 12  11:30
RVPS Galanta   Hodská 19  12:00
RVPS Senica   Čáčovská 1  13:00
Mavet Malacky na tel. požiadanie do 13:00  Štefánikova 36  13:30
RVPS SC - Malacky   Pezinská 9  13:30

Zvozné linky - VPÚ Bratislava - štvrtok

Zvozná linka č. 1 - 0905 682 498

MIESTO TEL. POŽIADANIE ADRESA ČAS
RVPS Komárno   Štúrova 5  9:15
PD Kolárovo na tel. požiadanie do 9:00  smer Imeľ  10:00
RVPS Nové Zámky   Komjatická 65  10:30
RVPS Levice   Štefánikova 24 11:30
RVPS Nitra   Akademická 3  12:30
RLRR Nitra   SPU vjazd Botanická  
NRLM Lužianky   Hlohovecká 5  
RVPS Trnava   Zavarská 11  13:30

Zvozná linka č. 2 - 0905 682 497

MIESTO TEL. POŽIADANIE ADRESA ČAS
RVPS Senec   Svätoplukova 50  10:30
RVPS Dunajská Streda   Malotejedská 24  11:00
Tauris Dunajská Streda na tel. požiadanie do 10:30  Povodská 14   
RVPS Šaľa   Školská 12  11:30
RVPS Galanta   Hodská 19  12:00
RVPS Senica   Čáčovská 1  13:00
RVPS Malacky   Pezinská 9 13:30
Mavet Malacky na tel. požiadanie do 13:00 Štefánikova 36