Aktuality / oznamy organizačných zložiek ŠVPÚ

Pozvánka na seminár "Efektívna práca v mikrobiologickom laboratóriu"

Pozývame Vás na jednodňový seminár organizovaný našou spoločnosťou BIOING v spolupráci so Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom v Dolnom Kubíne.
Kedy: 9. marca 2023 od 9.00 do 15.00 hod.
Kde: Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne, Janoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
Seminár bude zameraný najmä na mikrobiologickú prácu v laboratóriu a možnosti jej zefektívnenia. Na prednáškach sa dotkneme tém: odber a preprava vzorky do laboratória, výsledky ŠVPÚ za rok 2022, laboratórne prístroje na spracovanie – analýzu – vyhodnotenie vzorky, alebo aj, čo obnáša produkcia kultivačných médií a ich kontrola. Súčasťou seminára je aj plánovaná prehliadka laboratórií ŠVPÚ.

viac info : Pozvánka na seminár "Efektívna práca v mikrobiologickom laboratóriu"