Dokumenty

Pre otvorenie súboru z aktuálneho umiestnenia kliknite na ikonu pri popise, súbor sa načíta a otvorí (doba otvárania závisí od veľkosti súboru).  Pre uloženie súboru do PC stlačte pravé tlačítko myši a vyberte voľbu Uložiť cieľ ako... resp. Save Target As... Ak používate na prezeranie *.pdf dokumentov program Adobe Reader, je potrebné mať naištalovanú minimálne verziu 8.0.

2018_Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

2018_výzva-umývarka-SLPO

veľkosť 120 kB publikované: 30.8.2018

2015_Stanovisko MP SR k Výročnej správe ŠVPÚ za rok 2014

2015_stanovisko_VS

veľkosť 178 kB publikované: 21.5.2015

2015_Výročná správa ŠVPÚ za rok 2014

2015_VS_2014

veľkosť 869 kB publikované: 21.5.2015

2014_Stanovisko MP SR k Výročnej správe ŠVPÚ Dolný Kubín za rok 2013

2014_stanovisko_VS

veľkosť 1,26MB publikované: 19.5.2014

2014_Výročná správa za rok 2013

2014_VS_2013

veľkosť 915 kB publikované: 15.5.2014

2014_Ponukový list-Odbor zdravia zvierat

2014_ponukovy_list

veľkosť 1,14 MB publikované: 30.4.2014

2014_Protokol o odbere vody

2014_voda_protokol

veľkosť 140 kB publikované: 16.4.2014

2013_Dodatok ku kontraktu o poskytnutí bežného transferu pre rok 2013 uzavretý medzi MPSR a ŠVPÚ DK

2013_SVPUDK_kontrakt

veľkosť 449 kB publikované: 31.1.2012

2013_Výzva na predloženie ponuky

2013_vyzva_cenova-ponuka

veľkosť 577kB publikované: 23.07.2013

2013_Stanovisko MP SR k Výročnej správe ŠVPÚ Dolný Kubín za rok 2012

2013_stanovisko k vyroc.sprave 2012

veľkosť 341kB publikované: 21.5.2013

2013_Výročná správa ŠVPÚ Dolný Kubín za rok 2012

vyrocna_sprava_svpudk_2012

veľkosť: 990 kB publikované: 10.5.2013

2012_Ponukový list na analýzu pitnej vody

2012_pitna-voda_min.rozsah

veľkosť 221kB

2012_Doplnok k formuláru o odbere vody

2012_doplnok_k_formuláru_o_odbere vody

veľkosť 249kB publikované:28.3.2012

2012_Odbor zdravia zvierat_Ponukový list na vyšetrenie

2012_OZZ_ponukový list

veľkosť 1,04 MB publikované: 23.2.2012

2012_Kontrakt o poskytnutí bežného transferu pre rok 2012 uzavretý medzi MPSR a ŠVPÚ DK

2012_SVPUDK_kontrakt

veľkosť 449 kB publikované: 31.1.2012

2012_Žiadanka scrapie

2012_ziadanka_scrapie

veľkosť 622 kBpublikované: 24.1.2012

2011_Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie 1.4.2011 - 30.6.2011

2011_suhrnna sprava_2

veľkosť 450 kBpublikované: 30.6.2011

2010_Správa zrealizovanej aktivity zo dňa 24.6.2010 v rámci operačného programu PRV.pdf

2010_sprava zrealizovanej aktivity_24062010

veľkosť 334kBpublikované: 19.8.2010

2010_Stanovisko SNAS k akreditácii skúšky podielu ovčieho a kravského syra v bryndzi

2010_bryndza_stanovisko_snas

veľkosť 601kBpublikované: 22.6.2010

2010_Odborné vzdelávanie a informačné aktivity organizované ŠVPÚ Dolný Kubín

2010_propagacia_skm_som

veľkosť 236kBpublikované: 15.6.2010

2009_Pohotovostný plán platný pri vírusových ochoreniach rýb. Odber vzoriek rýb...(odborný kurz)

2009_Ryby_RVPS_KVPS_(kurz_oznam)

veľkosť 587kB

2009_Ponukový list na stanovenie DNA profilov a analýzu génu mdr1 u psov

2009_DNA_profil_MDR1_psy

veľkosť 67kB

2009_DNA profily a analýza génu mdr1_návratka

2009_profily_DNA_navratka

veľkosť 68kB

2009_Vyšetrovanie pri havarijnom úhyne rýb

2008_ryby_havarijne_uhyny

Príspevok prezentovaný na seminári Veterinárne predpisy pre chovateľov a producentov rýb v novembri 2008 veľkosť 409kB

2009_Stanovenie malachitovej zelenej v rybách

2008_malachitova_zelena_SVPUDK

Príspevok prezentovaný na seminári Veterinárne predpisy pre chovateľov a producentov rýb v novembri 2008 veľkosť 845kB

2009_Ponukový list_NRL ryby

2009_nrl ryby_ponukovy list

Ponuka vyšetrení ŠVPÚ Dolný Kubín - február 2009_NRL ryby veľkosť 53kB

2009_Ponukový list_bazény

2009_ponukovy list_bazeny

Ponuka vyšetrení ŠVPÚ Dolný Kubín - február 2009_bazény veľkosť 39kB

2009_Ponukový list_bioindikátory

2009_ponukovy list_bioindikatory

Ponuka vyšetrení ŠVPÚ Dolný Kubín - február 2009_bioindikátory veľkosť 32kB

2009_Ponukový list_vody

2009_ponukovy list_vody

Ponuka vyšetrení ŠVPÚ Dolný Kubín - február 2009_vody veľkosť 48kB

Správa z misie CRL AFSSA/FOUGERES-LERMVD (20 - 21.11.2008 ŠVPÚ Dolný Kubín)

2008_Sprava z misie CRL

Správa z návštevy predstaviteľov Komunitného laboratória pre antimikrobiálne liečivá AFSSA/FOUGERES-LERMVD, Francúzsko; v Národnom Referenčnom laboratóriu pre reziduá podľa Smernice Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996, prílohy I., skupiny B1, B2f,  B3f a A6 metabolity nitrofuránov a chloramfenikol; uskutočnenej v dňoch 20/21 novembra 2008 v Dolnom Kubíne.veľkosť 2.92MB

Inzertný a ponukový leták Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Dolný Kubín

2008_Ponukovy letak SVPU

Ponuka vyšetrení ŠVPÚ Dolný Kubín - október 2008

veľkosť 228kB

Dokument o zlúčení ŠVPÚ Dolný Kubín a ŠVPÚ Prešov

2007_Dokument o zluceniRozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe záverov porady vedenia ministerstva z 22.03.2007 a úsúhlasu Ministerstva financií Slovenskej republiky č.MF/16966/2007-441 z 11.05.2007 podľa zákona 575/2001 Z.z. o oraganizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správe v znení neskorších predpisov a zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

veľkosť 742kB

Dotazníkové hodnotenie poskytovania elektronických služieb ŠVPÚ

 

Štátny veterinárny a potravinový ústav pripravuje projekt “Malé zlepšenia eGov služieb ŠVPÚ”. FInančné prostriedky pre realizáciu tohto projektu má záujem získať prostredníctvom Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. OPII-2021/7/14-DOP Malé zlepšenia eGov služieb.

 

Cieľom ŠVPÚ je zjednodušiť životné situácie pre občanov a podnikateľov pri využívaní webového sídla ŠVPÚ a pri podávaní žiadanie.

Z toho dôvodu oslovujeme odbornú i laickú verejnosť so žiadosťou o hodnotenie webových služieb ŠVPÚ:

  • Webového sídla ŠVPÚ
  • Podávanie žiadaniek ŠVPÚ

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie jednoduchého dotazníka, ktorý je uvedený na nasledovnom odkaze: Dotazník na zlepšenie eGov služieb.

Dotazník môžete poslať anonymne, dovoľujeme si Vás upozorniť, že obsahuje dve samostatné záložky.

Na otázky odpovedajte hodnotením 1 až 5, pričom hodnotenie 1 je najhoršie hodnotenie 5 je najlepšie.

 

Vyplnený dotazník zašlite na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , alebo odovzdajte osobne v kancelárii č. 64 v priestoroch VPÚ Dolný Kubín

 

Dotazníkový prieskum bude prebiehať v dňoch 1. septembra 2022 až 15. októbra 2022

Za účasť v dotazníkovom prieskume vopred ďakujeme.