Oddelenie odmernej analýzy a toxikológie

Činnosť oddelenia odmernej analýzy a toxikológie

  • stanovenie aniónov vo vodách
  • stanovenie amónnych iónov, rozpustného kyslíka, BSK, pH oxidovateľnosti CHSK Mn, CHSK Cr, mernej vodivosti, celkového N, celkového P vo vode
  • stanovenie rozpustných a nerozpustných látok vo vode
  • stanovenie aktívneho chlóru
  • stanovenie kumarínových jedov v živočíšnych tkanivách (warfarín, brodifacoum)
  • stanovenie fosforu v potravinách a krmivách
  • stanovenie chloridov v živočíšnych tkanivách
  • stanovenie obsahu alkoholu, percenta pôvodnej mladiny a farby v pive
  • stanovenie alkoholu, prchavých kyselín, obsahu cukru, celkového extraktu vo víne
  • stanovenie glutamátu sodného v lyofilizovaných polievkach
Oddelenie odmernej analýzy a toxikológie
Oddelenie odmernej analýzy a toxikológie
Oddelenie odmernej analýzy a toxikológie
Oddelenie odmernej analýzy a toxikológie

Kontakt

Oddelenie odmernej analýzy a toxikológie - vedúci oddelenia
Ing. Marianna Fričová, telefón: 043/5837119