Oddelenie hygieny potravín

Činnosť oddelenia hygieny potravín je zameraná na vyšetrovanie všetkých druhov potravín, polotovarov a potravinárskych surovín, vrátane vzoriek jatočných zvierat, sterov so zreteľom na ich zdravotnú nezávadnosť a na dodržanie správnych resp. deklarovaných technologických postupov pri ich výrobe, ďalej sa overuje dodržiavanie výrobných a pracovných postupov ovplyvňujúcich vlastnosti produktov ako je trvanlivosť a pod., kontroluje sa dodržiavanie hygieny a asanácie.

Oddelenie vykonáva:

 • komplexné senzorické analýzy komodít živočíšneho pôvodu
 • komplexné mikrobiologické a mykologické skúšky a analýzy potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu a surovín určených na výrobu potravín v zmysle požiadaviek potravinového kódexu a platnej legislatívy
 • skúšky a analýzy na zdravotnú nezávadnosť surovín a hotových výrobkov v rámci systému HACCP
 • mikrobiologické analýzy pre pravidelné kontroly procesu hygieny výroby prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a kontrolu hygieny na bitúnkoch v súlade s požiadavkami stanovenými Nariadením komisie (ES) č.1441/2007
 • mikrobiologické analýzy pre pravidelné kontroly procesu hygieny výroby v súlade s požiadavkami stanovenými Nariadením komisie (ES) č.2076/2005 pre podniky vyrábajúcich mleté mäso, mäsové polotovary ,mechanicky separované mäso, Nariadením komisie (ES) č.1441/2007  a podľa Výnosu MPRV SR a MZ SR zo 6.februára 2006 č.06267/2006-SL (Potravinový Kódex)
 • vyšetrenia spojené s uvádzaním potravín do obchodného reťazca, overovanie trvanlivosti, predĺženia doby spotreby
 • vyšetrenie sterov z potravinárskych prevádzok na kontrolu účinnosti dezinfekcie, príp. overenie účinnosti používaných dezinfekčných prostriedkov
 • analýzy podľa požiadaviek zákazníka

Zoznam mikrobiologických skúšok vykonávaných v laboratóriu mikrobiológie:

 • stanovenie celkového počtu mikroorganizmov
 • stanovenie počtu Enterobacteriaceae
 • stanovenie počtu Escherichia coli
 • stanovenie počtu koliformných baktérií
 • stanovenie počtu kvasiniek a plesní
 • dôkaz prítomnosti Salmonella spp
 • stanovenie počtu koagulázopozitívnych Staphylococcus aureus
 • stanovenie počtu Clostrídium perfringenes
 • stanovenie počtu Bacillus cereus
 • stanovenie počtu a dôkaz prítomnosti Enterobacteriaceae
 • stanovenie počtu Enterokokov
 • stanovenie počtu Leuconostoc mesenteroides
 • stanovenie počtu osmofilných kvasiniek
 • stanovenie počtu Pseudomonas aeruginosa
 • stanovenie počtu a dôkaz prítomnosti Listeria monocytogenes a Listeria spp.
 • stanovenie počtu a dôkaz prítomnosti Campylobacter spp.
 • stery z tiel jatočných zvierat: stanovenie Salmonella spp, celkový počet mikroorganizmov a Enterobacteriaceae (deštruktívna metóda)
 • stanovenie mikrobiálnej kontaminácie plôch, prevádzkových zariadení a obalov sterovou technikou a kontrola účinnosti dezinfekcie
 • stanovenie reziduí inhibičných látok (RIL) – STAR, PREMITEST, MILCHTEST MT 50

Kontakt

Oddelenie hygieny potravín
MVDr. Danka Saladiová
Telefón: 055/63 301 94, kl. 216
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.