Výročné správy

Verejný odpočet Výročnej správy za rok 2013 sa uskutoční dňa 20. mája 2014 o 12:00 hod. na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, miestnosť č. 32 (prízemie) - pozvánka (.pdf).