Oddelenie potravinárskej a špeciálnej mikrobiológie

Činnosť oddelenia potravinárskej a špeciálnej mikrobiológie je zameraná na vyšetrovanie všetkých druhov potravín, polotovarov a potravinárskych surovín, vrátane vzoriek jatočných zvierat, sterov a pitnej vody.

V jeho laboratóriách sa najmodernejšími metódami denne vyšetrujú vzorky za účelom potravinového dozoru v režime úradnej kontroly.

Pre potreby súkromného sektoru, poskytujú pracoviská ekvivalentné služby na vyžiadanie, za účelom overenia kvality a zdravotnej nezávadnosti potravín a surovín slovenskej výroby a z dovozu. Túto činnosť vykonávajú v zmysle európskej legislatívy a platnej národnej legislatívy (Zákon o potravinách, Zákon o veterinárnej starostlivosti, Potravinový kódex SR), ďalej podľa predpisov súvisiacich so systémami kvality v procese výroby a obehu – podľa princípov SVP, HACCP, príp. interných predpisov výrobcu, alebo dovozcu súvisiacich s normami ISO.

Pracovisko je akreditované aj na vyjadrovanie názorov a interpretácií výsledkov a poskytuje poradenskú službu formou konzultácií s výrobcami, dovozcami a distribútormi. Poskytuje služby a vyšetrenia pri posudzovaní potravinárskych produktov voči predloženej deklarácii za účelom preplácania PPA - vyvážaných do tretích krajín.

Oddelenie potravinárskej a špeciálnej mikrobiológie pracuje v akreditovanom systéme. Výsledky vyšetrení vyhodnocuje a interpretuje na princípe ochrany spotrebiteľa z hľadiska kvality a bezpečnosti potravín, avšak v záujme nezabraňovať obehu tovaru. Personál má vysokú mieru znalostí v oblasti potravinového práva.

Laboratórium potravinárskej mikrobiológie:

ZOZNAM AKREDITOVANÝCH SKÚŠOK

 • Stanovenie počtu mikroorganizmov / kultivačne / poživatiny, stery/
 • Stanovenie počtu kultivovateľných mikroorganizmov 37°C  (voda ) / kultivačne
 • Stanovenie počtu koliformných baktérií / kultivačne
 • Stanovenie počtu kvasiniek a plesní / kultivačne
 • Dôkaz prítomnosti Salmonella spp. / kultivačne / poživatiny, stery/
 • Stanovenie počtu koagulázopozitívnych stafylokokov/ kultivačne
 • Stanovenie počtu Clostrídium perfringenes (mezofilné anaeróbne spórotvorné mikroorganizmy) / kultivačne
 • Stanovenie spór anaeróbov redukujúcich siričitany ( klostrídií ) – (voda) / kultivačne
 • Stanovenie počtu Bacillus cereus / kultivačne
 • Stanovenie počtu ß -d-glukuronidázopozitívnych Escherichia coli/kultivačne
 • Stanovenie počtu Escherichia coli a koliformných baktétií (voda) / kultivačne
 • Dôkaz prítomnosti a počtu Enterobacteriaceae / kultivačne / poživatiny, stery/
 • Stanovenie počtu Enterokokov / kultivačne
 • Stanovenie počtu črevných Enterokokov (voda) / kultivačne   
 • Stanovenie počtu Lactobacillus sp. / kultivačne
 • Stanovenie počtu Leuconostoc sp. / kultivačne
 • Stanovenie počtu osmofilných kvasiniek / kultivačne
 • Stanovenie počtu kultivovateľných mikroorganizmov / 22 °C / kultivačne
 • Pseudomonas aeruginosa / kultivačne
 • Dôkaz prítomnosti a počet Listeria monocytogenes / kultivačne /poživatiny,stery/
 • Dôkaz prítomnosti Vibrio parahaemolyticus / kultivačne
 • Dôkaz prítomnosti termotolerantných Campylobacter sp. / kultivačne
 • Dôkaz E.coli O 157
 • Dôkaz prítomnosti rezíduí inhibičných látok / kultivačne, PREMITESTOM, DELVOTESTOM/
 • Stanovenie počtu potencionálne toxinogénnych plesní / kultivačne /
 • Stanovenie počtu mikroorganizmov v ovzduší / Aeroskop/
 • Dôkaz prítomnosti Paenibacillus larvae / kultivačne
 • Stanovenie počtu lipolytických mikróbov / kultivačne /  ( neakreditovaná skúška )
 • Stanovenie baktérií rodu Shigella / kultivačne
 • Stanovenie Pseudomonas aeruginosa vo vode / kultivačne
 • Stanovenie črevných enterokokov vo vode / kultivačne
 • Stanovenie baktérií rodu Salmonella vo vode / kultivačne
 • Stanovenie počtu charakteristických mikroorganizmov v kyslomliečnych výrobkoch / kultivačne

  Potraviny Potraviny Potraviny

Laboratórium špeciálnej mikrobiológie:

Špeciálne bakteriologické vyšetrenia:

 • trusov, výterov, sterov, tampónov, prachu, sekčného materiálu so zameraním na salmonely
 • mlieka na zistenie pôvodcov mastitíd
 • výterov na zistenie pôvodcu IMK
 • sekčného a klinického materiálu na vyšetrenie mykoplaziem
 • výplaškov na kampylobakteriózu HD
 • nosných výterov na sípavku dôkazom dermonekrotoxínu metódou ELISA
 • plástov na mor a hnilobu včelieho plodu
 • trusov a čriev na dôkaz Clostridium perfringensCampylobacter sp.
 • na infekčnú keratokonjunktivitídu HD
 • na aktinobacilovú pleuropneumóniu ošípaných
 • na choleru hydiny
 • na enteropatogénne E. coli u ciciakov, odstavčiat a teliat
 • na dyzentériu ošípaných
 • na tularémiu, brucelózu a listeriózu
 • na streptokokové a stafylokokové infekcie
 • na bakteriálne ochorenia rýb
 • komplexné vyšetrenia laboratórnych a ZOO zvierat
 • typizácie a konfirmácie doručených bakteriálnych kmeňov 
 • stanovenie citlivosti na antibiotiká a chemoterapeutiká diskovou difúznou metódou a metódou MIC
 • izoláciu a prípravu kmeňov na výrobu autovakcín

Súčasťou oddelenia sú Národné referenčné laboratórium salmonellóz a Národné referenčné laboratórium chorôb hydiny.

 • vyšetrenie úradných vzoriek na salmonely
 • sérologickú typizáciu salmonel
 • konfirmáciu izolovaných kmeňov salmonel zo zvierat, potravín a krmív v rámci SR vo veterinárnej oblasti a ich uchovávanie v zbierke kmeňov
 • NRL sa zúčastňujú Národných ozdravovacích programov v chovoch hydiny od salmonelových infekcií a kontrolných programov podľa rozhodnutia ES
 • spolupracujú s CRL-Salmonella v Bilthovene – vonkajšia kontrola kvality práce, výskumné štúdie, validácia mikrobiologických metód, úlohy ad hoc
 • vykonávajú vyhodnotenia pre EFSA – surveillance salmonel, rezistencia salmonel voči antimikrobiálnym látkam.

Kontakty

Oddelenie potravinárskej a špeciálnej mikrobiológie

Vedúca oddelenia: Ing. Silvia Kučeráková
Tel.: + 421 2 38108 242
Fax: + 421 2 654 27 461
Mobil: + 421 905 38 79 51
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zástupca vedúcej oddelenia: MVDr. Alena Škarková 
Tel.: + 421 2 38108 228
Mobil: +421 905 393 485
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Laboratórium špeciálnej mikrobiológie:

MVDr. Alena Škarková
Tel.: +421 2 38108 228
Mobil: +421 905 393 485
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.