Zmluvy

Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Objednávateľ Dátum účinnosti
  ŠVPÚ Bratislava Kontrakt o poskytnutí bežného transferu pre rok 2012 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 01.01.2012
  ŠVPÚ Bratislava Kontrakt o poskytnutí bežného transferu pre rok 2011 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 01.01.2011
  ZSE Energia, a.s. Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny ŠVPÚ Bratislava 01.01.2011
  SPP, a.s. Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke plynu ŠVPÚ Bratislava 26.08.2010
  SPP, a.s. Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke plynu ŠVPÚ Bratislava 26.08.2010
  ZSE Energia, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny ŠVPÚ Bratislava 09.04.2008
  SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu ŠVPÚ Bratislava 01.01.2008