Referencie Veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre kontrolu rezíduí: chemické prvky v potravinách živočíšneho a rastlinného pôvodu, krmivách
vedúci: Mgr. Jana Boržíková

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre kontrolu reziduí: mykotoxíny
vedúci: Mgr. Mariana Šurabová

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre detekciu živočíšnych proteínov v krmivách
vedúci: MVDr: Štefánia Pirčová, MVDr. Erika Mišková

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre dioxíny a polychlórované bifenyly
vedúci: MVDr. Zuzana Miklášová, Mgr. Jana Boržíková

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre kontrolu rezíduí: sedatíva
vedúci: Mgr. Mariana Šurabová

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre kontrolu rezíduí: antikokcidiká
vedúci: Mgr. Mariana Šurabová

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre kontrolu rezíduí: antihelmintiká
vedúci: Mgr. Mariana Šurabová

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre kontrolu rezíduí: tyreostatiká
vedúci: Mgr. Jana Boržíková