Zoznam Referenčných laboratórií Veterinárneho a potravinového ústavu v Dolnom Kubíne

REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre zdravotnú nezávadnosť a kvalitu medu a iných včelích produktov
vedúci: Ing. R. Germuška, PhD.

REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre infekčnú epididymitídu (Brucella ovis)
vedúci: MVDr. D. Kováčová

REFERENČNÉ LABORATÓRIUM pre pôvodcu zoonózy Yersinia sp.
vedúci: MVDr. Z. Čuvalová PhD.