Oddelenie kvapalinovej chromatografie

Činnosť oddelenia kvapalinovej chromatografie

 • stanovenie veterinárnych liečiv v potravinách (sulfonamidy, chinolóny, amfenikoly, makrolidy, penicilíny a cefalosporíny, tetracyklíny, metabolity nitrofuránov, aminoglykozidy)
 • stanovenie veterinárnych liečiv v živočíšnych tkanivách (sulfonamidy, chinolóny, amfenikoly, penicilíny cefalosporíny, tetracyklíny, metabolity nitrofuránov, aminoglykozidy)
 • stanovenie veterinárnych liečiv v krmive (sulfonamidy, tetracyklíny, carbadox a olaquindox, zinc bacitracin)
 • stanovenie veterinárnych liečiv v medikovaných kŕmnych zmesiach a premixoch (sulfonamidy, tylozín chlórtetracyklín)
 • stanovenie neautorizovaných farbív v živočíšnych tkanivách, koreninách, omáčkach, mäsových výrobkoch,
 • stanovenie polyaromatických uhľovodíkov vo vode, mäsových výrobkoch, v potravinch rastlinného pôvodu a dojčenskej výžive
 • stanovenie biogénnych amínov (histamín, tyramín, putrescín, kadaverín)
 • stanovenie antioxidantov
 • stanovenie mykotoxínov (aflatoxíny, ochratoxíny, fusáriové toxíny, patulín)
 • stanovenie kyseliny askorbovej, citrónovej
 • stanovenie ftalátov
 • stanovenie konzervačných látok
 • stanovenie syntetických sladidiel
 • stanovenie kofeínu
 • stanovenie sacharidov
 • stanovenie syntetických farbív
 • stanovenie chinínu
 • stanovenie prírodných farbív (annato)
Oddelenie kvapalinovej chromatografie
Oddelenie kvapalinovej chromatografie
Oddelenie kvapalinovej chromatografie
Oddelenie kvapalinovej chromatografie

Kontakty

Oddelenie kvapalinovej chromatografie - vedúci oddelenia
RNDr. Michaela Vieriková PhD., telefón: 043/5837140