Aktuality / oznamy organizačných zložiek ŠVPÚ

Oznam o ukončení činnosti v Skúšobnom laboratóriu Prešov ku dňu 30.4.2024

Skúšobné laboratórium Prešov, Bajkalská 28, Prešov, končí laboratórnu činnosť ku dňu 30.4.2024.

Zvozné linky budú zabezpečovať zvoz vzoriek zo spádovej oblasti Prešovského kraja bez zmien.

Zvozné a zberné miesto pre vzorky ostáva v Skúšobnom laboratóriu Prešov, Bajkalská 28, Prešov.

Od 1.3.2024 boli upravené časy pre príjem vzoriek nasledovne:

Pondelok 7:00  - 13:00

Utorok     7:00  - 13:00

Streda      7:00  - 13:00

Štvrtok     7:00  - 13:00

Piatok      7:00  - 12:30 

V prípade vyšetrení vzoriek vôd, je nutné, aby bola vzorka vody odobratá ale aj doručená na zvozné miesto v utorok alebo štvrtok do 10:00 hod, a to z dôvodu, že vzorka vody musí byť vyšetrená do 24 hodín od jej odberu.

Príjem kafilerického odpadu bude ukončený 28.3.2024.