Aktuality / oznamy organizačných zložiek ŠVPÚ

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu

Stručný opis projektu:

Špecifický cieľ 7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti
Štátny veterinárny a potravinový ústav je organizáciou verejnej správy. Ročne poskytne svoje služby viac ako 20 000 klientom – právnickým a fyzickým osobám. ŠVPÚ v súčasnosti nemá implementované a nasadené riešenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú vyžadované zákonom o kybernetickej bezpečnosti (ďalej len zákon o KyB) a zákonom o ITVS.
Projekt je realizovaný s cieľom zabezpečiť spôsobilosti v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti ŠVPÚ a zabezpečiť súlad so zákonom č. 95/2019 Z. z.a č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „zákon o KB“) v oblasti governance kybernetickej bezpečnosti. ŠVPÚ chce zvýšiť úroveň procesov týkajúcich sa governance kybernetickej bezpečnosti a realizovať aktualizáciu analýzy rizík a dopracovanie bezpečnostnej dokumentácie.
Hlavným výsledkom realizácie projektu bude zavedenie procesov governance IT bezpečnosti a riadenia rizík ŠVPÚ. Vedľajším produktom je komplexná a detailná inventarizácia aktív, vypracovanie aktualizácie pre analýzu rizík, námety na bezpečnostné opatrenia a dosiahnutie čo nevyššieho percenta súladu so zákonmi č.69/2018 Z. z. a č. 95/2019 Z. z.

Čítať ďalej...

UPOZORNENIE

Upozornenie na webstránku svpudk.sk. Táto stránka, ktorá má podobnú skratku ako svpu.sk, propaguje doplnky výživy. ŠVPÚ nie je vlastníkom domény, z toho dôvodu sa dištancuje od obsahu zobrazovanom na tejto stránke.

Ďakujeme za pochopenie

 

Agrokomplex 2022

Na výstave Agrokomplex 2022 v Nitre nechýba ani Štátny veterinárny a potravinový ústav. Nájdete nás v dňoch od 18 do 21. augusta medzi 9:00 - 18:00 v pavilóne M2. Tešíme sa na stretnutie.

 

Agrokomplex 2022Agrokomplex 2022

Pozvánka na seminár "Efektívna práca v mikrobiologickom laboratóriu"

Pozývame Vás na jednodňový seminár organizovaný našou spoločnosťou BIOING v spolupráci so Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom v Dolnom Kubíne.
Kedy: 9. marca 2023 od 9.00 do 15.00 hod.
Kde: Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne, Janoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
Seminár bude zameraný najmä na mikrobiologickú prácu v laboratóriu a možnosti jej zefektívnenia. Na prednáškach sa dotkneme tém: odber a preprava vzorky do laboratória, výsledky ŠVPÚ za rok 2022, laboratórne prístroje na spracovanie – analýzu – vyhodnotenie vzorky, alebo aj, čo obnáša produkcia kultivačných médií a ich kontrola. Súčasťou seminára je aj plánovaná prehliadka laboratórií ŠVPÚ.

viac info : Pozvánka na seminár "Efektívna práca v mikrobiologickom laboratóriu"

Verejný odpočet ŠVPÚ za rok 2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcia poľnohospodárstva, organizuje verejné odpočty príspevkových a rozpočtových organizácií za rok 2016, na ktoré pozýva zástupcov zriaďovateľa, rezortných organizácií, médií a všetkých záujemcov z radov odbornej i laickej verejnosti.

Verejný odpočet za Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne bude 27.5.2022 14.00 hod.

na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR), Dobrovičova 12, Bratislava, zasadacia miestnosť na 1. poschodí

Čítať ďalej...

Zmena harmonogramu zvoznej linky VPÚ Dolný Kubín počas vianočných sviatkov

V priebehu mesiaca december 2022 bude zabezpečená zvozná linka VPÚ Dolný Kubín podľa harmonogramu do 22.12.2022 – štvrtok (vrátane).

Zvoz vzoriek bude opätovne realizovaný v zmysle platného harmonogramu zvozných liniek od 4.1.2023 – streda (vrátane).

V období od 23.12.2022 do 3.1.2023 si Vás dovoľujeme upozorniť na možnosť osobného doručovania vzoriek počas uvedeného sviatočného obdobia, nakoľko na VPÚ Dolný Kubín SL Dolný Kubín bude zabezpečená nepretržitá pohotovostná služba (24 hodín denne).

Zvozné linky v správe SL Prešov počas uvedeného sviatočného obdobia nebudú menené.

Prípadné doručenie vzoriek do SL Prešov počas uvedeného sviatočného obdobia je potrebné konzultovať s vedúcim laboratória v Prešove MVDr. Kasenčákom / 0905 528026/.

10 vecí, ktoré je potrebné vedieť o COVID -19 a bezpečnosti potravín

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 pripravila informačný leták „10 vecí, ktoré je potrebné vedieť o COVID -19 a bezpečnosti potravín ("10 things to know about COVID-19 and food safety") určený pre spotrebiteľov.

Podkategórie